Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Grenaakredsen
Ebeltoft Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 12:52:14

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 369
Christian Rovsing 103
Søren Møller 3
Kent Kirk 8
Kristian Kolind 1
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 3
Anders Stenild 0
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 20
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 76
I alt stemmer 593