Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Grenaakredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 14:12:38

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1015
Christian Rovsing 326
Søren Møller 6
Kent Kirk 44
Kristian Kolind 15
Anne-Louise Eppler 3
Lis Randa 23
Anders Stenild 2
Eva Møller 5
Regitze Schrøder 6
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 4
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 73
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 3
Listestemmer 236
I alt stemmer 1766