Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Skanderborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:28:22

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1293
Christian Rovsing 356
Søren Møller 11
Kent Kirk 78
Kristian Kolind 13
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 13
Anders Stenild 7
Eva Møller 4
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 11
Jørn Hansen 4
Ann-Kathrine Karoff 25
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 2
Listestemmer 258
I alt stemmer 2090