Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Silkeborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 14:09:49

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1955
Christian Rovsing 387
Søren Møller 4
Kent Kirk 82
Kristian Kolind 32
Anne-Louise Eppler 6
Lis Randa 16
Anders Stenild 16
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 10
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 9
Jørn Hansen 5
Ann-Kathrine Karoff 23
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 6
Steen A. Stephansen 6
Marina Willems 4
Listestemmer 389
I alt stemmer 2954