Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Morsøkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-13 23:49:03

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 365
Christian Rovsing 86
Søren Møller 4
Kent Kirk 15
Kristian Kolind 11
Anne-Louise Eppler 4
Lis Randa 2
Anders Stenild 1
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 6
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 3
Marina Willems 0
Listestemmer 106
I alt stemmer 607