Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Viborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:00:19

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1134
Christian Rovsing 276
Søren Møller 9
Kent Kirk 54
Kristian Kolind 9
Anne-Louise Eppler 4
Lis Randa 9
Anders Stenild 7
Eva Møller 5
Regitze Schrøder 8
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 8
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 7
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 4
Steen A. Stephansen 56
Marina Willems 5
Listestemmer 249
I alt stemmer 1849