Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Kjellerupkredsen
Kjellerup Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 10:47:55

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 224
Christian Rovsing 41
Søren Møller 1
Kent Kirk 9
Kristian Kolind 2
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 1
Anders Stenild 0
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 2
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 3
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 2
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 7
Marina Willems 0
Listestemmer 61
I alt stemmer 356