Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Kjellerupkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:38:01

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 689
Christian Rovsing 147
Søren Møller 4
Kent Kirk 30
Kristian Kolind 9
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 7
Anders Stenild 2
Eva Møller 3
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 3
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 2
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 83
Marina Willems 0
Listestemmer 180
I alt stemmer 1168