Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Aalborg Østkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 10:51:28

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1213
Christian Rovsing 203
Søren Møller 4
Kent Kirk 45
Kristian Kolind 16
Anne-Louise Eppler 14
Lis Randa 10
Anders Stenild 109
Eva Møller 6
Regitze Schrøder 16
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 8
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 10
Klaus Rehkopff 6
Andreas Boisen 6
Steen A. Stephansen 3
Marina Willems 3
Listestemmer 294
I alt stemmer 1967