Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Aarskredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:38:47

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1141
Christian Rovsing 174
Søren Møller 6
Kent Kirk 33
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 4
Lis Randa 1
Anders Stenild 131
Eva Møller 4
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 3
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 3
Listestemmer 193
I alt stemmer 1703