Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Indre Bykredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-09 13:50:26

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1793
Ditte Staun 79
Rina Ronja Kari 100
Karina Rohr Sørensen 7
Christian Juhl 6
Kirsten Annette Christensen 5
Mehmet Aksoy 4
Hans Henrik Larsen 3
Sven Skovmand 10
Ole Nors Nielsen 6
Helge Rørtoft-Madsen 6
Jørgen Grøn 7
Jaleh Tavakoli 17
Thorkil Sohn 1
Søren Kolstrup 6
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 11
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 7
Mette Langdal 10
Listestemmer 498
I alt stemmer 2577