Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Slotskredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 18:37:51

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1297
Ditte Staun 44
Rina Ronja Kari 56
Karina Rohr Sørensen 7
Christian Juhl 7
Kirsten Annette Christensen 5
Mehmet Aksoy 15
Hans Henrik Larsen 10
Sven Skovmand 7
Ole Nors Nielsen 3
Helge Rørtoft-Madsen 4
Jørgen Grøn 8
Jaleh Tavakoli 8
Thorkil Sohn 3
Søren Kolstrup 3
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 1
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 4
Mette Langdal 8
Listestemmer 449
I alt stemmer 1939