Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Hillerødkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 18:25:09

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 2072
Ditte Staun 88
Rina Ronja Kari 65
Karina Rohr Sørensen 21
Christian Juhl 14
Kirsten Annette Christensen 4
Mehmet Aksoy 9
Hans Henrik Larsen 10
Sven Skovmand 6
Ole Nors Nielsen 6
Helge Rørtoft-Madsen 4
Jørgen Grøn 12
Jaleh Tavakoli 13
Thorkil Sohn 4
Søren Kolstrup 8
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 5
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 4
Mette Langdal 14
Listestemmer 871
I alt stemmer 3230