Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Rønnekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 11:37:54

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 454
Ditte Staun 15
Rina Ronja Kari 11
Karina Rohr Sørensen 1
Christian Juhl 3
Kirsten Annette Christensen 2
Mehmet Aksoy 1
Hans Henrik Larsen 4
Sven Skovmand 1
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 3
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 0
Thorkil Sohn 0
Søren Kolstrup 2
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 0
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 2
Mette Langdal 2
Listestemmer 145
I alt stemmer 648