Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Lollandkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 11:59:31

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 812
Ditte Staun 25
Rina Ronja Kari 21
Karina Rohr Sørensen 6
Christian Juhl 2
Kirsten Annette Christensen 4
Mehmet Aksoy 4
Hans Henrik Larsen 6
Sven Skovmand 1
Ole Nors Nielsen 2
Helge Rørtoft-Madsen 3
Jørgen Grøn 1
Jaleh Tavakoli 2
Thorkil Sohn 2
Søren Kolstrup 64
Povl Kristensen 1
Johanne Langdal Kristiansen 2
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 3
Mette Langdal 10
Listestemmer 304
I alt stemmer 1276