Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Næstvedkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-09 15:14:08

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1398
Ditte Staun 74
Rina Ronja Kari 37
Karina Rohr Sørensen 9
Christian Juhl 12
Kirsten Annette Christensen 4
Mehmet Aksoy 13
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 6
Ole Nors Nielsen 9
Helge Rørtoft-Madsen 3
Jørgen Grøn 6
Jaleh Tavakoli 2
Thorkil Sohn 4
Søren Kolstrup 6
Povl Kristensen 3
Johanne Langdal Kristiansen 4
Keld Hvalsø Nedergaard 2
Ebba Bigler 9
Mette Langdal 16
Listestemmer 624
I alt stemmer 2246