Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Grevekredsen
Solrød Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 15:54:07

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 391
Ditte Staun 15
Rina Ronja Kari 7
Karina Rohr Sørensen 4
Christian Juhl 0
Kirsten Annette Christensen 0
Mehmet Aksoy 1
Hans Henrik Larsen 2
Sven Skovmand 0
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 2
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 0
Thorkil Sohn 1
Søren Kolstrup 1
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 1
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 2
Mette Langdal 0
Listestemmer 139
I alt stemmer 567