Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Roskildekredsen
Roskilde Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 13:14:12

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1944
Ditte Staun 93
Rina Ronja Kari 76
Karina Rohr Sørensen 18
Christian Juhl 3
Kirsten Annette Christensen 6
Mehmet Aksoy 8
Hans Henrik Larsen 10
Sven Skovmand 5
Ole Nors Nielsen 6
Helge Rørtoft-Madsen 5
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 5
Thorkil Sohn 3
Søren Kolstrup 3
Povl Kristensen 1
Johanne Langdal Kristiansen 10
Keld Hvalsø Nedergaard 3
Ebba Bigler 20
Mette Langdal 12
Listestemmer 748
I alt stemmer 2979