Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Ringstedkredsen
Sorø Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 12:39:31

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 491
Ditte Staun 37
Rina Ronja Kari 13
Karina Rohr Sørensen 4
Christian Juhl 2
Kirsten Annette Christensen 0
Mehmet Aksoy 2
Hans Henrik Larsen 6
Sven Skovmand 0
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 5
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 1
Thorkil Sohn 4
Søren Kolstrup 3
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 3
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 6
Mette Langdal 4
Listestemmer 242
I alt stemmer 824