Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Odense Østkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 17:14:34

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1259
Ditte Staun 56
Rina Ronja Kari 40
Karina Rohr Sørensen 5
Christian Juhl 4
Kirsten Annette Christensen 3
Mehmet Aksoy 12
Hans Henrik Larsen 7
Sven Skovmand 2
Ole Nors Nielsen 4
Helge Rørtoft-Madsen 5
Jørgen Grøn 3
Jaleh Tavakoli 4
Thorkil Sohn 1
Søren Kolstrup 2
Povl Kristensen 3
Johanne Langdal Kristiansen 4
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 2
Mette Langdal 4
Listestemmer 502
I alt stemmer 1922