Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Odense Vestkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 16:13:03

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 985
Ditte Staun 63
Rina Ronja Kari 27
Karina Rohr Sørensen 5
Christian Juhl 5
Kirsten Annette Christensen 2
Mehmet Aksoy 5
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 4
Ole Nors Nielsen 4
Helge Rørtoft-Madsen 1
Jørgen Grøn 4
Jaleh Tavakoli 3
Thorkil Sohn 3
Søren Kolstrup 2
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 2
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 2
Mette Langdal 6
Listestemmer 411
I alt stemmer 1540