Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Middelfartkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 12:48:59

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 953
Ditte Staun 42
Rina Ronja Kari 21
Karina Rohr Sørensen 5
Christian Juhl 3
Kirsten Annette Christensen 2
Mehmet Aksoy 3
Hans Henrik Larsen 7
Sven Skovmand 5
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 3
Jørgen Grøn 3
Jaleh Tavakoli 2
Thorkil Sohn 4
Søren Kolstrup 2
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 1
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 1
Mette Langdal 9
Listestemmer 373
I alt stemmer 1441