Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Faaborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 12:17:40

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1021
Ditte Staun 42
Rina Ronja Kari 19
Karina Rohr Sørensen 13
Christian Juhl 4
Kirsten Annette Christensen 3
Mehmet Aksoy 1
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 1
Ole Nors Nielsen 8
Helge Rørtoft-Madsen 2
Jørgen Grøn 1
Jaleh Tavakoli 5
Thorkil Sohn 3
Søren Kolstrup 3
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 4
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 5
Mette Langdal 10
Listestemmer 410
I alt stemmer 1561