Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Sønderborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-09 11:02:27

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1013
Ditte Staun 66
Rina Ronja Kari 22
Karina Rohr Sørensen 6
Christian Juhl 4
Kirsten Annette Christensen 4
Mehmet Aksoy 3
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 3
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 3
Jørgen Grøn 3
Jaleh Tavakoli 1
Thorkil Sohn 5
Søren Kolstrup 5
Povl Kristensen 8
Johanne Langdal Kristiansen 3
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 1
Mette Langdal 15
Listestemmer 520
I alt stemmer 1692