Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Vardekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 11:18:53

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 522
Ditte Staun 16
Rina Ronja Kari 13
Karina Rohr Sørensen 6
Christian Juhl 0
Kirsten Annette Christensen 3
Mehmet Aksoy 0
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 1
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 1
Jørgen Grøn 1
Jaleh Tavakoli 1
Thorkil Sohn 4
Søren Kolstrup 0
Povl Kristensen 1
Johanne Langdal Kristiansen 1
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 2
Mette Langdal 6
Listestemmer 231
I alt stemmer 816