Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Fredericiakredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 14:00:54

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 927
Ditte Staun 45
Rina Ronja Kari 16
Karina Rohr Sørensen 4
Christian Juhl 3
Kirsten Annette Christensen 2
Mehmet Aksoy 3
Hans Henrik Larsen 9
Sven Skovmand 3
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 0
Jørgen Grøn 3
Jaleh Tavakoli 0
Thorkil Sohn 1
Søren Kolstrup 2
Povl Kristensen 7
Johanne Langdal Kristiansen 3
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 4
Mette Langdal 8
Listestemmer 291
I alt stemmer 1332