Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Sydkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 14:05:02

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1428
Ditte Staun 100
Rina Ronja Kari 38
Karina Rohr Sørensen 8
Christian Juhl 11
Kirsten Annette Christensen 5
Mehmet Aksoy 2
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 5
Ole Nors Nielsen 1
Helge Rørtoft-Madsen 4
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 6
Thorkil Sohn 7
Søren Kolstrup 1
Povl Kristensen 1
Johanne Langdal Kristiansen 5
Keld Hvalsø Nedergaard 40
Ebba Bigler 8
Mette Langdal 11
Listestemmer 679
I alt stemmer 2365