Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Randers Sydkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 11:15:00

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 723
Ditte Staun 51
Rina Ronja Kari 10
Karina Rohr Sørensen 7
Christian Juhl 4
Kirsten Annette Christensen 1
Mehmet Aksoy 4
Hans Henrik Larsen 5
Sven Skovmand 7
Ole Nors Nielsen 2
Helge Rørtoft-Madsen 0
Jørgen Grøn 2
Jaleh Tavakoli 2
Thorkil Sohn 2
Søren Kolstrup 1
Povl Kristensen 1
Johanne Langdal Kristiansen 0
Keld Hvalsø Nedergaard 1
Ebba Bigler 0
Mette Langdal 6
Listestemmer 271
I alt stemmer 1100