Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Skanderborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 12:54:45

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 1352
Ditte Staun 95
Rina Ronja Kari 30
Karina Rohr Sørensen 11
Christian Juhl 16
Kirsten Annette Christensen 4
Mehmet Aksoy 1
Hans Henrik Larsen 3
Sven Skovmand 13
Ole Nors Nielsen 7
Helge Rørtoft-Madsen 5
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 2
Thorkil Sohn 3
Søren Kolstrup 2
Povl Kristensen 1
Johanne Langdal Kristiansen 11
Keld Hvalsø Nedergaard 11
Ebba Bigler 6
Mette Langdal 13
Listestemmer 623
I alt stemmer 2209