Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Viborg Østkredsen
Viborg Kommune
Rødding
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 16:47:39

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 45
Ditte Staun 6
Rina Ronja Kari 1
Karina Rohr Sørensen 0
Christian Juhl 2
Kirsten Annette Christensen 0
Mehmet Aksoy 0
Hans Henrik Larsen 0
Sven Skovmand 0
Ole Nors Nielsen 0
Helge Rørtoft-Madsen 0
Jørgen Grøn 0
Jaleh Tavakoli 0
Thorkil Sohn 2
Søren Kolstrup 1
Povl Kristensen 0
Johanne Langdal Kristiansen 0
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 1
Mette Langdal 0
Listestemmer 25
I alt stemmer 83