Juridisk meddelelse KMD
 

Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af denne og tilhørende website med dertil knyttede databaser:

  • Denne website eller dele heraf må ikke gøres til genstand for anden offentliggørelse, herunder fremvisning eller videre distribution på net eller i hard copy, uden KMDs skriftlige samtykke. Kommuner, der er tilsluttet KMD valgopgørelse, kan linke til denne website uden dette samtykke.
  • Denne website må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske, uden KMDs skriftlige samtykke, herunder forbeholder KMD sig ret til at anmode om, at links til denne website fjernes øjeblikkeligt. De websites, som er forbundet til KMD website via link, er ikke under KMDs kontrol, og KMD er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne websites eller ansvarlig for nogen link, som indeholdes i en sådan website.
  • Brugen af denne website sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og KMD påtager sig ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse, herunder indestår KMD på ingen måde for informationens indhold.

KMD fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af denne website, herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.

 

 

 

 

 

 

KMD © 2004