Kommunalvalg Et niveau op Personlige stemmer
Kommunalvalg - Oversigtskort
Bogense Sammenlægningsudvalg
Bogense Kommune
Bogense
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-16 12:35:13

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Bent Dyssemark 39
Mogens Christensen 34
Morten Andersen 95
Kurt Christensen 1
Tessa Gjødesen 13
Anders Fog-Petersen 7
Bent Erik Hansen 4
Aase Lundsgaard 3
Freddy Andersen 0
Ole Taustrup Hansen 0
Ulla Iversen 0
Jørgen Meier Sørensen 3
Jens Otto Dalhøj 48
Niels Bo Nielsen 13
Hans Otto Rasmussen 3
Jan Johnny Sørensen 22
Christian Bang Jørgensen 1
Torben Knudsen 1
Ivan Petz 1
Carsten Abild 0
Vivi Eriksen 0
Per Rasmussen 0
Flemming Knudsen 0
Poul Greve 0
Frands M. Frandsen 0
Frank Thrysøe 6
Palle Yndgaard 1
Jørgen Lykke 1
Listestemmer 45
I alt stemmer 341