Kommunalvalg Et niveau op Personlige stemmer
Kommunalvalg - Oversigtskort
Bogense Sammenlægningsudvalg
Søndersø Kommune
Søndersø
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-16 11:29:47

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Bent Dyssemark 71
Mogens Christensen 71
Morten Andersen 5
Kurt Christensen 1
Tessa Gjødesen 24
Anders Fog-Petersen 14
Bent Erik Hansen 4
Aase Lundsgaard 9
Freddy Andersen 6
Ole Taustrup Hansen 2
Ulla Iversen 46
Jørgen Meier Sørensen 7
Jens Otto Dalhøj 0
Niels Bo Nielsen 2
Hans Otto Rasmussen 38
Jan Johnny Sørensen 0
Christian Bang Jørgensen 6
Torben Knudsen 1
Ivan Petz 1
Carsten Abild 7
Vivi Eriksen 6
Per Rasmussen 3
Flemming Knudsen 24
Poul Greve 1
Frands M. Frandsen 0
Frank Thrysøe 0
Palle Yndgaard 1
Jørgen Lykke 2
Listestemmer 78
I alt stemmer 430