Kommunalvalg Et niveau op Personlige stemmer
Kommunalvalg - Oversigtskort
Skanderborg Sammenlægningsudv.
Galten Kommune
Galten-Høver
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-16 11:42:39

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Jens Grønlund, Stjær 1129
Søren Erik N. Pedersen, Hørning 8
Jonna Grønver, Ry 21
Bodil Ladegaard, Tebstrup 0
Aleksander Aagaard, Skanderborg 7
Sven Thorøe, Galten 45
Torben Møller, Virring 0
Finn Pedersen, Gl. Rye 1
Christian Christensen, Hørning 0
Ole Rasmussen, Skanderborg 0
Inge Lise Nielsen, Stjær 33
Arne Pedersen, Stilling 0
Jens Szabo, Ry 1
Per Larsen, Fruering 0
Rikke Nyborg Basse, Blegind 0
Birthe M. Gammelgaard, Søballe 1
Claus Bloch, Låsby 2
Mogens Snedker, Galten 99
Arne Nøhr Rasmussen, Gram 0
Søren Brandt, Skanderborg 0
Jens C. Kondrup, Hørning 0
Peder Porse, Ry 0
Anders Christensen, Hylke 0
Laila Møller, Galten 70
Ulla Hansen, Skanderborg 0
Listestemmer 121
I alt stemmer 1538