Kommunalvalg Et niveau op Personlige stemmer
Kommunalvalg - Oversigtskort
Skanderborg Sammenlægningsudv.
Galten Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-16 13:04:57

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Jens Grønlund, Stjær 2323
Søren Erik N. Pedersen, Hørning 14
Jonna Grønver, Ry 35
Bodil Ladegaard, Tebstrup 3
Aleksander Aagaard, Skanderborg 18
Sven Thorøe, Galten 196
Torben Møller, Virring 0
Finn Pedersen, Gl. Rye 4
Christian Christensen, Hørning 0
Ole Rasmussen, Skanderborg 0
Inge Lise Nielsen, Stjær 108
Arne Pedersen, Stilling 0
Jens Szabo, Ry 1
Per Larsen, Fruering 1
Rikke Nyborg Basse, Blegind 1
Birthe M. Gammelgaard, Søballe 3
Claus Bloch, Låsby 2
Mogens Snedker, Galten 147
Arne Nøhr Rasmussen, Gram 0
Søren Brandt, Skanderborg 0
Jens C. Kondrup, Hørning 0
Peder Porse, Ry 0
Anders Christensen, Hylke 0
Laila Møller, Galten 116
Ulla Hansen, Skanderborg 2
Listestemmer 273
I alt stemmer 3247