Kommunalvalg Et niveau op Personlige stemmer
Kommunalvalg - Oversigtskort
Odense Kommune
Rådhuset
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-11-18 12:31:27

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Jan Boye 1021
Mai Henriksen 150
Steen Møller 10
Christian Hejlesen 27
Merete Østerbye 18
Lars Havelund 4
Michael Nielsen 15
Børge Wagner 7
Poul Falck 20
Mark Grossmann 11
Karsten Kjærby 10
Erik Simonsen 12
Ingrid Kristensen 2
Thomas Sejersen 24
Unni Heick 16
Roya Moore 8
Henning Harder 17
Dorthe Kallager 1
Henriette Berwick 7
Torben Andersen 9
Rebecca N.B. Fretté 0
Jenan Bozo 5
Michael Offersen 0
Nana Rask Nielsen 5
Nina Villadsen 2
Dennis Soleymani 0
Sheila I. Larsen 3
Gert Allan Hansen 0
Bente Skyt Andersen 1
Julie Moreau 0
Peter Allesø Rasmussen 0
Kathrine Sørensen 0
John Wozny 4
Listestemmer 248
I alt stemmer 1657