Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
1. Kreds, Øst
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-18 13:17:57

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Partiliste opstillingsform
Personlige stemmer
Jørgen Christensen 18
Bent Larsen 7
Michael Lange 2
Knud Andersen 1
Jens Hansen 50
Karin Falkencrone 1
Sophie Løhde 7
Jens-Ole Andersen 0
Birgit Tystrup 0
Lise Helweg 4
Lis Olsen 2
Søren D. Sørensen 1
Lise Nielsen 2
John Petersen 0
Wallait Khan 6
Kirsten Ambjørn 1
Ilse Birk Nielsen 1
Jesper Schou Hansen 2
Erik Sejersten 1
Poul Brix 2
Thomas Bak 0
Ebbe Salling 1
Sigurd Troels Berg 0
Niels Olesen 0
Henrik Bom Olesen 2
Mads Krabbe 0
Hans Kurt Jacobsen 0
Søren Graversen 1
Ole Peter Andersen 1
Freddy Nielsen 1
Kersi Porbunderwala 1
Lis Truels Jensen 1
Tina Strand 1
Kim Eskildsen 0
Hans-Jørgen Lundbye 1
Claus Hassing 0
Torben Skytte Raahede 24
Claus Mikkelsen Findinge 0
Claus Gisselmann Olsen 0
Rune Kjeldsen 1
Jørn W. Phigalt 0
Listestemmer 306
I alt stemmer 449