Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
2. Kreds, Syd
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-18 13:17:57

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Partiliste opstillingsform
Personlige stemmer
Jørgen Christensen 23
Bent Larsen 9
Michael Lange 6
Knud Andersen 2
Jens Hansen 61
Karin Falkencrone 4
Sophie Løhde 5
Jens-Ole Andersen 0
Birgit Tystrup 1
Lise Helweg 3
Lis Olsen 1
Søren D. Sørensen 0
Lise Nielsen 0
John Petersen 1
Wallait Khan 5
Kirsten Ambjørn 0
Ilse Birk Nielsen 1
Jesper Schou Hansen 1
Erik Sejersten 0
Poul Brix 0
Thomas Bak 0
Ebbe Salling 1
Sigurd Troels Berg 1
Niels Olesen 0
Henrik Bom Olesen 0
Mads Krabbe 0
Hans Kurt Jacobsen 0
Søren Graversen 1
Ole Peter Andersen 1
Freddy Nielsen 0
Kersi Porbunderwala 3
Lis Truels Jensen 2
Tina Strand 0
Kim Eskildsen 0
Hans-Jørgen Lundbye 0
Claus Hassing 0
Torben Skytte Raahede 18
Claus Mikkelsen Findinge 0
Claus Gisselmann Olsen 0
Rune Kjeldsen 0
Jørn W. Phigalt 1
Listestemmer 321
I alt stemmer 472