Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
3. Kreds, Øst
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-18 13:17:57

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Partiliste opstillingsform
Personlige stemmer
Jørgen Christensen 25
Bent Larsen 8
Michael Lange 1
Knud Andersen 6
Jens Hansen 72
Karin Falkencrone 6
Sophie Løhde 26
Jens-Ole Andersen 0
Birgit Tystrup 0
Lise Helweg 3
Lis Olsen 0
Søren D. Sørensen 1
Lise Nielsen 0
John Petersen 0
Wallait Khan 6
Kirsten Ambjørn 1
Ilse Birk Nielsen 1
Jesper Schou Hansen 3
Erik Sejersten 0
Poul Brix 3
Thomas Bak 3
Ebbe Salling 0
Sigurd Troels Berg 0
Niels Olesen 0
Henrik Bom Olesen 1
Mads Krabbe 2
Hans Kurt Jacobsen 1
Søren Graversen 0
Ole Peter Andersen 0
Freddy Nielsen 0
Kersi Porbunderwala 2
Lis Truels Jensen 1
Tina Strand 3
Kim Eskildsen 1
Hans-Jørgen Lundbye 0
Claus Hassing 1
Torben Skytte Raahede 22
Claus Mikkelsen Findinge 0
Claus Gisselmann Olsen 1
Rune Kjeldsen 0
Jørn W. Phigalt 1
Listestemmer 398
I alt stemmer 599