Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
3. Kreds, Vest
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-18 13:17:57

E - Retsforbundet
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Finn G Becker-Christensen 6
Ole Sørensen 0
Thomas Ammitzbøll-Bach 0
Inge Kaj 0
Ib Strømberg Hansen 0
Poul Gerhard Kristiansen 0
Kjeld I. Thomsen 0
Linda Ammitzbøll-Bach 0
Svend Tornbjerg 0
Listestemmer 3
I alt stemmer 9