Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
3. Kreds, Vest
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-18 13:17:57

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Partiliste opstillingsform
Personlige stemmer
Jørgen Christensen 26
Bent Larsen 5
Michael Lange 4
Knud Andersen 5
Jens Hansen 83
Karin Falkencrone 2
Sophie Løhde 11
Jens-Ole Andersen 1
Birgit Tystrup 0
Lise Helweg 2
Lis Olsen 0
Søren D. Sørensen 2
Lise Nielsen 1
John Petersen 1
Wallait Khan 8
Kirsten Ambjørn 1
Ilse Birk Nielsen 0
Jesper Schou Hansen 1
Erik Sejersten 0
Poul Brix 0
Thomas Bak 0
Ebbe Salling 0
Sigurd Troels Berg 0
Niels Olesen 0
Henrik Bom Olesen 0
Mads Krabbe 3
Hans Kurt Jacobsen 1
Søren Graversen 1
Ole Peter Andersen 1
Freddy Nielsen 0
Kersi Porbunderwala 1
Lis Truels Jensen 3
Tina Strand 0
Kim Eskildsen 2
Hans-Jørgen Lundbye 0
Claus Hassing 0
Torben Skytte Raahede 23
Claus Mikkelsen Findinge 0
Claus Gisselmann Olsen 1
Rune Kjeldsen 2
Jørn W. Phigalt 0
Listestemmer 376
I alt stemmer 567