Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2005-11-16 21:35:10

E - Retsforbundet
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Finn G Becker-Christensen 27
Ole Sørensen 1
Thomas Ammitzbøll-Bach 1
Inge Kaj 2
Ib Strømberg Hansen 0
Poul Gerhard Kristiansen 4
Kjeld I. Thomsen 1
Linda Ammitzbøll-Bach 1
Svend Tornbjerg 0
Listestemmer 36
I alt stemmer 73