Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Nordjylland
Aalborg Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-11-25 10:26:28

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Birgitte Josefsen, Brønderslev 5378
Martin Bech, Brønderslev 196
Arne Andersen, Fjerritslev 41
Kristian Andersen, Aalborg 690
Mads Emil Beenfeldt, Aalborg 323
Ernst Breum, Vesløs 11
Mogens Eeg, Skagen 17
Marian Geller, Aalborg Kommune 3273
Tina Graungaard, Aalborg 382
Per Harfeld, Hjørring Kom 21
Svend Heiselberg, Thisted Kommune 74
Erik Holt, Brovst 29
Hanne Hvidegaard, Hjørring 14
Tina Hviid, Hobro 16
Finn Jakobsen, Sæby 63
Michael Karlborg, Hjørring 37
Gudrun Knudsen, Rebild Kommune 65
Iben Kofod, Aalborg 126
Gitte Krogh, Brønderslev 46
Erik Harbo Larsen, Thisted 12
Arne Lauridsen, Morsø Kommune 18
Vinni Lauritzen, Vodskov 98
Jess V. Laursen, Mariagerfjord Kom 43
Karen Madsen, Vesthimmerlands Kom 12
Kurt Mikkelsen, Hjørring 16
Gunhild Olesen Møller, Morsø Kom. 2
Jens-Ole Nielsen, Jammerbugt Kom 36
Kjeld Hedegård Nielsen, Jammerb.Ko 63
Per Nielsen, Aalborg 623
Per Nilsson, Frederikshavn Kommune 62
Ole Nør Pedersen, Nibe 469
Søren Pinstrup, Rebild Kommune 61
Lis Reinholdt, Skagen 9
Martin Riisgaard-Jensen, Vesth.kom 24
Asta Skaksen, Dronninglund 47
Christian Steen, Vester Hassing 284
Jørgen Steengaard, Frederikshavn 12
Ole B. Sørensen, Vesthimmerl. Kom 30
Jan Nymark Thaysen, Kongerslev 535
Dan Tillebæk, Aalborg 94
Listestemmer 7346
I alt stemmer 20698