Regionsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Syddanmark
Varde Kommune
Billum
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-11-18 14:37:04

F - SF - Socialistisk Folkeparti
Partiliste opstillingsform
Personlige stemmer
Mette Valentin, Nyborg 7
Henrik J. Møller, Tønder 1
Iben Kromann, Odense 0
Finn T. Hansen, Vejle 0
Torben W. Smith, Ringe 0
John Hyrup Jensen, Sønderborg 0
Evald Lauridsen, Fredericia 0
Peter Thorius Ruskjær, Nørre Nebel 5
Niels Ove Andersen, Kolding 0
Mohamad Ali Mohamad, Esbjerg 1
Flemming Kjær, Svendborg 0
Yrsa Theisen, Haderslev 0
Ida Rosendal Damborg, Kolding 0
Mikkel Dragmose-Hansen, Middelfart 0
Mads Brichstein Bay, Billund 0
Michael Christensen, Kruså 0
Mehri Ghasemi, Odense 0
Peter Madsen, Ribe 0
Catharina Freudendahl, Ærø 0
Julius Vindbjerg Nissen, Vejen 0
Connie Jørgensen, Fredericia 0
Niels Malling, Tønder 0
Winni Jørgensen, Rudkøbing 0
Jørn Ulrik Larsen, Aabenraa 0
Emilie Dahler-Eriksen, Odense 0
Mathias Aarestrup, Haderslev 0
Vagn Hansen, Odense 0
Jan K. Rasmussen, Broby 0
Steen Jørgensen, Fredericia 0
Børge Lund, Løjt Kirkeby 0
Helene Dambo, Kerteminde 0
Jeppe Sand, Odense 0
Annita Fyrstenberg Andersen, Røddi 0
Bjørn Kay, Marstal 0
Ulrik Vander Madsen, Odense 0
Maiken Daugaard Andersen, Ribe 1
Listestemmer 30
I alt stemmer 45