Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Lejrekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:30:23

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1716
Christian Rovsing 445
Søren Møller 5
Kent Kirk 42
Kristian Kolind 8
Anne-Louise Eppler 8
Lis Randa 0
Anders Stenild 4
Eva Møller 6
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 7
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 7
Klaus Rehkopff 5
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 3
Listestemmer 238
I alt stemmer 2504