Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Slagelsekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:38:05

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1096
Christian Rovsing 426
Søren Møller 3
Kent Kirk 42
Kristian Kolind 10
Anne-Louise Eppler 3
Lis Randa 0
Anders Stenild 5
Eva Møller 6
Regitze Schrøder 12
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 5
Andreas Boisen 36
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 2
Listestemmer 266
I alt stemmer 1916