Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Thistedkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2009-06-08 14:29:50

N - Folkebevægelsen mod EU
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Søren Søndergaard 893
Ditte Staun 123
Rina Ronja Kari 17
Karina Rohr Sørensen 10
Christian Juhl 5
Kirsten Annette Christensen 2
Mehmet Aksoy 0
Hans Henrik Larsen 6
Sven Skovmand 5
Ole Nors Nielsen 7
Helge Rørtoft-Madsen 5
Jørgen Grøn 4
Jaleh Tavakoli 5
Thorkil Sohn 11
Søren Kolstrup 4
Povl Kristensen 2
Johanne Langdal Kristiansen 4
Keld Hvalsø Nedergaard 0
Ebba Bigler 2
Mette Langdal 6
Listestemmer 442
I alt stemmer 1553